Filosofin bakom yoga

Filosofin bakom yoga

Yogan har sitt ursprung i den vediska traditionen i Indien, ett land väl känt för sin rika och djupa andliga tradition. Den typ av yoga vi här i väst är mest bekanta med är den så kallade Ashtanga Vinyasa-yogan som spreds till väst under mitten av 1900-talet. Mannen ansvarig för detta var en indisk man vid namn Sri K. Pattabhi Jois som även författade boken Yoga Mala, en bok om filosofin bakom yogan.

Yoga kan utövas enbart som en form av träning, som är mycket välgörande för hela kroppen, och det är också så den utövas av de flesta västerlänningar. Ett fåtal väljer dock att även följa det filosofiska system som är en del av utövandet. Detta är, till skillnad från vad många fått för sig, inte en form av religion utan en filosofi som vilar på så kallade universiella etiska principer. Att de kallas universiella är för att dessa etiska principer ingår i så gott som alla de stora religionerna. Det finns med andra ord inga hinder för att utöva yoga, oavsett vilken religion du tillhör (om någon alls).

Är du mer nyfiken på yoga och dess plats i vardagen finns det mängder av bloggar skrivna både av vanliga utövare och av lärare som du kan läsa. Kan du även läsa på engelska finns det många tusentals olika bloggar att välja mellan.

Ashtanga Vinyasa yogans etiska principer

De personer som väljer att utforska filosofin mer ingående kommer snart att upptäcka att yogans främsta princip inte är rörelserna utan dess etik. Denna etik omfattar fem viktiga principer som tillsammans kallas mahavrata, det stora löftet. Enligt yoga sutra är detta löfte alltid giltigt oavsett var löftesgivaren befinner sig, vilken tid det är eller löftesgivarens sociala status. De fem löftena kallas som grupp för Yama, och omfattar följande:

  • Ahimsa – att inte bruka våld
  • Satya – att inte fara med osanning
  • Asteya – att inte stjäla
  • Brahmacharhya – att använda sin sexualitet på ett klokt sätt. (Översätts ibland som sexuell återhållsamhet, även om alla som har något grepp om Tantra kanske inte riktigt håller med)
  • Apariraha – Att inte vara girig

Efter dessa fem principer följer Niyama, livsstilen:

  • Shaucha – renlighet
  • Santosha – glädje eller lycka
  • Tapas – disciplin och behärskning
  • Svadhyaya – att lära känna sig själv
  • Ishvarapranidhana – att följa sin gudstro (Med andra ord valfri gudstro. Det finns inget krav på något särskilt trossystem inom yoga, så länge det följer principerna ovan)

Även själva utövandet av yoga följer vissa mycket bestämda principer. Den som vill lära sig dessa på ett helt korrekt sätt, och som dessutom har möjlighet, kan gärna skriva in sig hos någon lämplig yogastudio. Dessa kommer ge dig all hjälp du behöver för att genomföra övningarna på ett korrekt sätt. Har du ingen yogastudio i din närhet finns det i dagsläget mängder av appar för mobiltelefon och surfplatta där du själv kan följa instruktioner från en lärare. Nackdelen är då att ingen kan kontroller att du utför rörelserna på rätt sätt, vilket ökar risken för skador något. Var därför försiktig om du tränar på egen hand.

startit