Aromterapi

Aromterapi

Aromterapi är en terapimetod med långa anor. Redan under medeltiden började eteriska oljor att användas här i västvärlden, efter det att metoden för att framställa dem kommit hit med korsfararna. Man insåg snart att oljorna inte enbart doftade gott utan att de även kunde användas som läkemedel.

I dagsläget har aromterapin, precis som många andra typer av alternativmedicin, hamnat i skuggan av skolmedicinen. Anledningarna till varför det blivit så är förstås många och spänner från rena konspirationsteorier till frågor som effektivitet och mätbarhet. I dagsläget vilar skolmedicinen på vad man kallar “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det innebär att resultat måste vara lika vid varje försök för att dessa ska anses vara vetenskapligt giltiga.

Denna tes om vetenskap och beprövad erfarenhet innebär ytterligare ett problem för alternativmedicinen. Kraven blir nämligen väldigt högt ställda och för att någonting ska anses vara vetenskapligt bevisat så måste det forskas i ämnet. Eftersom det inte finns några stora pengar i alternativa behandlingsmetoder (i jämförelse med skolmedicin) så blir också forskningsanslagen färre, då det tyvärr är så att stora delar av den medicinska forskningen betalas av läkemedelsföretag.

Finns det då ingen vetenskap som visar att Aromterapi faktiskt fungerar? Jo, studier genomförda vid Queen Elisabeths Psyciatric Hospital i början av 1990-talet visar att epileptiker hade färre anfall om de samtidigt använde sig av eteriska oljor. En annan engelsk studie visade också att aromterapi hade lugnande inverkan på patienter med hjärtsjukdom. I England är det inte heller ovanligt att aromterapi används som en del i den palliativa vården. Vill du läsa mer om aromterapi och hur du själv kan utföra behandlingar i hemmet, så finns åtskilliga bloggar att läsa om ämnet. Dessa ger även tips om blandningar av oljor och annat praktiskt.

Eteriska oljor

I aromterapi används något som kallas för eteriska oljor. Rena eteriska oljor utvinns ur växtdelar med något som kallas ångdestillation. Det innebär att det är den rena eteriska oljan som utvinns, utan föroreningar eller andra ämnen. Eteriska oljor kommer alltid fån växtdelar och innehåller inga konstgjorda dofter eller färgämnen. Du kan testa om en eterisk olja är av god kvalitet genom att droppa ner en droppe på ett papper. När den torkat ska det som allra mest finnas färgrester på papperet. Ser du fettfläckar är oljan utdrygad och inte värd att betala för.

Ett undantag från detta är de så kallade absoluterna. Dessa består av växter som inte kan ång-destilleras. Dessa doftämnen utvinns istället med hjälp av alkohol, vilket innebär att det finns en viss procent alkohol kvar i den färdiga oljan. Ett sådant exempel är Rose absolute, som är en absolut av ros. Ren, eterisk rosolja är annars mycket dyrbar då det går åt enorma mängder rosblad för att framställa en enda milliliter av oljan. Ren rosenolja kallas istället för Rose otto.

Kom också ihåg att de oljor som saluförs som “doftolja” mycket sällan är eteriska oljor. Dessa består som regel av konstgjorda doftämnen i en petroleumbaserad olja och är inte hälsosam vare sig för människor eller miljö. Vill du att det ska dofta gott så välj istället riktiga, eteriska oljor. Det är värt den något högre kostnaden.

startit