Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur har använts för behandlingar sedan det antika Kina och har alltså med andra ord många tusen år på nacken. I dag kan du få akupunktur som behandling även inom den landstingsdrivna vården när det gäller behandling mot smärta eller i samband med förlossning. Akupunktur används i dagsläget mest som behandling mot smärta, men enligt de kinesiska lärorna kan akupunktur, och systerbehandlingen akupressur, användas för att behandla många olika sorters åkommor.

Själva behandlingen går ut på att nålar sticks ner i huden i utvalda områden, för att behandla smärta eller andra sjukdomar. När det är fråga om akupressur använder man istället tryck mot utvalda delar av kroppen för att uppnå samma effekt.

Nålen tillverkas av kirurgiskt stål och kan ha ett handtag av koppar, stål eller silikon beroende på terapeutens preferenser. Nålarna finns i olika längder och vilken längd som används beror också den på vad terapeuten föredrar samt var behandlingen ska ske. Längre nålar används som regel på kroppsdelar med tjockare underhudsfett och muskellager, medan de kortare nålarna oftast används i ansiktet och i öronen. Precis som vid all annan behandling där terapeuten sticker hål på huden ska nålarna naturligtvis vara av engångskaraktär och sterila.

Akupunktur ska aldrig utföras av någon som inte är utbildad, men akupressur kan utföras i hemmet. Du hittar mängder av bloggar och hemsidor om just akupressur för behandling av mängder av tillstånd om du söker lite på nätet. Kom bara ihåg att först uppsöka en läkare, innan du startar en egen behandling så att du inte missar någon allvarlig sjukdom.

Hur fungerar akupunktur

För att förstå den traditionella synen på akupunktur måste man också förstå det kinesiska sättet att betrakta den mänskliga kroppen. Denna utgår främst från dualiteterna yin och yang, och de fem elementen som man anser måste vara i balans för att människan ska må bra. Vid sjukdom har någonting blockerat flödet av energi genom kroppen, detta kallas qi, och dessa blockeringar beror i sin tur på obalanser. Nålarna placeras därför efter så kallade meridianer, linjer där qi flödar genom kroppen.

Akupunktur i västvärlden anses delvis vara förklarat genom att nålsticken orsakar en inflammatorisk reaktion i kroppen, som i sin tur leder till att kroppen börjar producera kroppseget morfin och andra ämnen som blockerar smärtimpulserna. Man tror även att det har en kortvarig avsvällande verkan på luftvägarna på grund av kroppens ökade adrenalinutsöndring.

Det är dock inte fullständigt klarlagt varför akupunktur fungerar och behandlingen bemöts fortfarande med ett visst mått av skepsis från skolmedicinen. Men trots detta har den blivit ett tillskott både inom den offentliga, och den privata, vården.

startit