Taktil massage

Taktil massage

Taktil massage är en typ av massage som består av mjuka strykningar istället för behandlingar på djupet som vid den klassiska massagen. Tanken är att förmå kroppen att själv utveckla den typ av hormoner som får oss att må bra och slappna av. Denna typ av massage används kanske främst vid omvårdnad av oroliga eller smärtpåverkade patienter, och har blivit mycket vanligt inom äldreomsorgen.

Taktil massage har använts i många olika typer av behandling men en av de mest kända är i samband med demensvård där man, enligt flertalet studier, uppnått mycket goda resultat på oro och aggressivitet. Taktil massage har också visat sig vara framgångsrikt vid behandling av hjärnskadade patienter, där massagen ger lugn och kan lätta spänningar i spastiska kroppsdelar.

Men du behöver förstås inte ha någon allvarlig sjukdom för att uppleva fördelar av taktil massage. Massagen är mjuk och inriktas helt och hållet på huden, istället för underliggande muskelstruktur. Det innebär att den fungerar mycket bra för de personer som upplever smärta i samband med klassisk massage. Terapin har även god inverkan på smärtproblematik och lindrar stress. Det är inte heller ovanligt att patienter somnar i samband med behandlingen.

Du kan lära dig att utföra behandlingen på egen hand. Men se då till att utbildningen sker av en terapeut utbildad i originalmetoden för Taktil massage. Det är denna metod som är vetenskapligt bevisad i flertalet studier. I takt med att intresset för taktil massage har ökat har det också dykt upp andra, mer eller mindre seriösa aktörer på marknaden, och även om välkommen beröring aldrig är skadlig är det alltid bättre att lägga sina pengar på originalet än på billigare kopior.

Vill du prova på taktil massage på egen hand finns det bloggar och hemsidor på nätet som berättar hur det går till.

startit