Mindfullness som begrepp

Mindfullness som begrepp

Mindfullness är ett ämne som blivit allt mer populärt. Antagligen beror detta på vår stressade och pressade vardag där allt mer ska pressas in på allt färre timmar. Den stressade nutidsmänniskan behöver helt enkelt hjälp att komma ner i varv och må bra.

Detta begrepp är så vanligt att det till och med går att hitta information på sidor utfärdade av socialstyrelsen och vårdguiden/ sjukvårdsrådgivningen 1177 där du kan läsa mer om ämnet från en pålitlig källa. I sjukvården används mindfullness som en metod för att minska stress, ångest och nedstämdhet. Detta används som en del av behandlingen både när det gäller enklare åkommor men även vid allvarligare tillstånd som cancersjukdom och psykisk ohälsa.

I mindfullness får du lära dig att fokusera på dig själv, och nuet. En annan viktig del av övningarna går ut på att du ska vara snäll mot dig själv och acceptera dig själv som du är, just nu. Man försöker med andra ord inte behandla någon smärta eller oro utan istället acceptera att det är vad du känner och sedan lämna det utan att fästa sig vid det.

Medveten närvaro

Det finns några enkla minnesregler för den som vill praktisera medveten närvaro i vardagen. Dessa regler är:

  • STOPP – Gör en paus och koncentrera dig enbart på andningen. Detta ger distans till tankarna och situationen.
  • OBSERVERA – Försök känna efter vad som händer i kroppen, vilka tankar du tänker och situationen du befinner dig i.
  • ACCEPTERA – Acceptera situationen som den är. Kan du inte ändra på den kan du åtminstone försöka göra det bästa av den.
  • SVARA PÅ ANNAT SÄTT – Försök att inte reagera som du brukar. Kanske kan du ta dig an situationen på ett annat sätt?

och sen slutligen…

  • GÅ VIDARE – Du har gjort vad du kan, även om det inte blev som du tänkte dig. Släpp det och gå vidare.

Vill du läsa mer om mindfullness och hur du använder det i vardagen finns det mängder av information att hämta på nätet. Du hittar bloggar, forum och hemsidor som alla handlar om detta spännande ämne.

startit