Kristaller

Kristaller

Vackra stenar, kristaller och ädelstenar har i alla tider fascinerat människan och det finns de som i menar att dessa har olika typer av stenar har olika effekter på vårt välmående. Kristaller har redan en viktig funktion i vårt moderna samhälle. Ett sådant exempel är de så kallade kvartsuren håller tiden mycket exakt utan att varken gå före eller efter på grund av svängningar i en kvartskristall.

Söker du lite på nätet hittar du massor av information. Både rent geologisk och från sidor inriktade mot alternativa behandlingar. Det finns även gott om bloggar i ämnet där du kan läsa allt från vetenskapliga beskrivningar till hur stenarna antas påverka vårt välmående.

Men vad är en kristall? Jordskorpan innehåller dryga 4000 olika mineraler. Dessa kan i sin tur delas upp i olika delar, bland annat silikater, karbonater och sulfater. Från dessa mineral bildas sedan kristaller. De vanligaste förekommande kristallerna är kvarts och fältspat. Kvarts bildar flera av de vanliga kristaller som vi omger oss med. Dessa kan vara vita; som snökvarts, rosa; som rosenkvarts, lila; som ametister, genomskinliga; som bergskristaller eller bruna; så kallad rökkvarts. Det är vanligast att hitta kristaller exempelvis i vattendrag eller på berg eftersom de bildas under lång tid, långt ner i berggrunden.

startit