Ashtanga yoga

Ashtanga yoga

Ashtanga vinyasa-yoga är den yogaform som är vanligast här i Sverige, och förmodligen i större delen av västvärlden. Det är också den yoga som i princip fått utgöra hela grunden till hur vi ser på den moderna yogan. När du läser någon av de hundratals bloggar som finns om yoga, är det ofta Ashtanga yoga som de handlar om.

Detta är förstås inte den enda formen av yoga. Det finns inte ens en enda form av Ashtanga yoga , utan flera olika. Enligt yoga-sutrorna, som skrevs för lite drygt 2000 år sedan, finns det hela åtta olika sorter ashtanga yoga.

Ashtanga yoga är en yoga baserad på olika ställningar, asanas, och andningsmönster, vinyasa. Främsta syftet med yoga är andningen, koncentration och en medveten närvaro. Tillsammans bildar de en form av meditation, samtidigt som de olika ställningarna bidrar till att förbättra både styrkan och rörligheten i kroppen. Dessa ställningar kan anpassas närmast i det oändliga för att skapa program för olika syften. Det finns exempelvis program för kontorsarbetare, för ren styrketräning och som komplement till andra idrotter, eller som så kallad medicinsk yoga som kan anpassas efter patienternas förutsättningar och utföras såväl stående som sittande på stol eller i rullstol. Detta innebär att även de som saknar benstyrka kan dra nytta av yogans välgörande effekter.

startit